پرده های مناسب برای فضاهای مختلف

پرده های مناسب برای فضاهای مختلف

پرده های مناسب برای فضاهای مختلف : پرده آلومینیوم این پرده های سبک وزن بیشتر در نوع کرکره ای دیده می شوند. تنوع رنگ دارند و قابل هماهنگ کردن با قسمت های مختلف خانه هستند. این پرده بیشتر برای قسمت هایی چون سالن های رو به حیاط مناسب است. زیرا نور آفتاب رنگ انها را از بین […]سبد خرید

کجا هستید؟