شرایط انتخاب پرده اتاق خواب

شرایط انتخاب پرده اتاق خواب

به خاطر محیط کوچک خود و نحوه استفاده از رنگ یا کاغذ دیواری میتوانید رنگ یا طرح پارچه مورد نیاز خود را انتخاب کنید که در زبرا یا پارچه این مساله که اگر شما از کاغد دیواری استفاده کرده باشید باید پرده خور خود را ساده و هم رنگ محیط انتخاب کنید و اگر دکور […]سبد خرید

کجا هستید؟