بهترین جنس پرده برای اتاق خواب چیست؟

بهترین جنس پرده برای اتاق خواب چیست؟

۱ بهترین جنس پرده برای اتاق خواب چیست؟ بهتر است دو مدل و جنس مختلف پرده برای اتاق خوابتان بدوزید؛ یک مدل برای بهار و تابستان و یک مدل هم برای پاییز و زمستان. جنس پرده های تابستانی باید حریر یا ساتن نازک باشد تا باعث گرم شدن بیش از اندازه اتاق در فصل های […]سبد خرید

کجا هستید؟