شرایط انتخاب نوع مدل و پارچه برای پذیرایی و حال

1- بستگی به مساحت و فضا داخلی آن دارد. مثلا اگر فضایی کوچک باشد باید از رنگ روشن و پرده های پنجره از قبیل زبرا و یا از مدل فانتزی و ساده استفاده کرد. و مبلمان هم قائدتا مبلمان راحتی خواهد بود و  رنگ های شاد و روشن کاربرد دارد. کلا فضای ساده و آرام میسازد

اگر محیط بزرگ باشد میتوان از مدل و پارچه های سلطنتی استفاده کرد . در این مدل همه چیز باید نمایش داده شود. از قبلی مبلمان و پرده و چیزهای تزئینی از مبلمان استیل و یا نیم استیل و تاج دار استفاده می شود.

از طیف رنگ مبلمان و فضای رنگ پرده نیز انتخاب می شود و قابلا هر سال یک رنگ برای دکوراسیون داخلی ساختمان معرفی می شود و اگر کلیه فضا در دکوراسیون سلطنتی شلوغ در نضر گرفته شده باشد میتوان با نصب حریر ساده و دکور پرده در حد پارچه ساده نیز کلیه دکوراسیون داخلی را از شلوغی صرف در اورد و یا برعکس

سبد خرید