شرایط انتخاب پرده اتاق خواب

به خاطر محیط کوچک خود و نحوه استفاده از رنگ یا کاغذ دیواری میتوانید رنگ یا طرح پارچه مورد نیاز خود را انتخاب کنید که در زبرا یا پارچه این مساله که اگر شما از کاغد دیواری استفاده کرده باشید باید پرده خور خود را ساده و هم رنگ محیط انتخاب کنید و اگر دکور نیز نیاز دارد میتوانید حریر را گلدار و دکوری آن ساده باشد و کلا اگر محیط ساده باشد میتوانید انتخاب خود را به سلیقه خودتان استفاده کنید .

که اگر پارچه زیر گلدار باشد پارچه رو ساده و برعکس و بیشترین مدل از پانج و دکوری ساده استفاده می شود و زبراهای دو مکانیزم و سایه-روشن رتگ های شاد مورد استفاده بیشتری می باشد.

سبد خرید