تاریخچه تولید پارچه مخمل

این نوع پارچه از بافته شدن دو لایه پارچه و سپس تَنیده شدن کُرک‌های آن با جنس‌های مختلف دیگر، تولید می‌شود. به این صورت که دو لایه پارچه را با فاصله قرار داده و به وسیله کُرک‌ها این دو لایه پارچه را به یکدیگر می‌بافند.

در آخر، این دو لایه پارچه را برش داده و دو پارچه کُرک‌دار نتیجه کار می‌شود. سپس در ادامه این فرآیند برای اینکه ظاهر پارچه زیبا شود، تمام این الیاف‌ها و کُرک‌ها را به صورت یک‌دست و یکنواخت کوتاه می‌کنند.

نحوه تولیدپارچه‌مخمل
برای تولید پارچه‌مخمل معمولاً از دو روش استفاده می‌کنند:

  • بافت بوسیله سیم
  • بافت به روش دو لایه

در روش اول که با استفاده از سیم است، کُرک‌ها را به کمک سیم به تار و پود پارچه وارد می‌کنند که اصطلاحاً به آن تنیده شدن پارچه می‌گویند و در نهایت از پارچه خارج می‌شوند.

روش دوم که مدرن‌تر و کاربردی‌تر است، به این صورت است که دو لایه پارچه را بافته و سپس از یکدیگر جدا می‌کنند. امروزه کارخانجات پارچه از این روش استفاده می‌کنند.

سبد خرید