پروژه ها

+ بیمارستان بهشتی کاشان

+ خوابگاه امام علی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

+ خوابگاه الزهرا دانشکاه علوم پزشکی کاشان

+ خوابگاه الغدیر کاشان

+ بانک ملی نوش آباد

+ تالار خورشید کاشان

+ شرکت آریا پلاستیک

+ شرکت پاکبان کویر